Welkom bij groep 4A

Beste ouders van groep 4a,

Samen met u en de kinderen wil ik er met mijn collega's een fijn jaar van maken. Mijn duocollega is Marianne de Vries. Zij zal alle dagen, behalve de maandag, in de ochtend in de beide groepen 4 aanwezig zijn.
Wanneer u mij of  mijn duocollega iets wilt laten weten of een afspraak wilt maken, dan kunt u mij een mail sturen ( woom@oase.lucasonderwijs.nl) of na schooltijd even bij me binnen lopen.

met vriendelijke groet,

Wieneke Oomen

Marianne de Vries

Nieuws uit de groep

Woensdag = Gruitdag

Op woensdag is het GR(oente)-(fr)UITdag. We streven er naar dat alle leerlingen in elk geval op woensdag een lekker stukje fruit of groente mee naar school nemen als tussendoortje. Het is natuurlijk alleen maar fijn als de leerlingen ook op de andere dagen gezonde tussendoortjes meenemen!

Klassenouder(s)

In elke groep zijn klassenouders actief. Een klassenouder ondersteunt de leerkracht bij het organiseren van allerlei activiteiten.
Klassenouder van groep 4a is dit school jaar: de moeder van Liam.

Foto's

Klassenbeurt

week 20 mei t/m 25 mei Klassenbeurt: Nika en Noor

Gymlessen

Dag
Van
Tot
Dinsdag
09:15
10:00
Woensdag
10:30
11:15

Huiswerk

Dag
Datum
Beschrijving
Donderdag
16 mei 2019
inleveren klokkenblad
Algemeen: 10 minuten per dag hardop lezen.
tafels 1,2,3,4,5 en 10 op tempo oefenen/ splitsen van getallen tot 20 blijven oefenen.

Agenda

Dag
Datum
Beschrijving
Donderdag
20 juni 2019
Informatieavond nieuwe groepen 8
Maandag
24 juni 2019
Sportdag gr. 3 t/m 8
Woensdag
26 juni 2019
Sportdag gr. 1/2