Op De Oase hechten we veel belang aan de brede ontwikkeling van onze leerlingen. 
Daarom krijgen onze leerlingen muziek en kunstonderwijs van vakleerkrachten.

Muziekonderwijs

Er zijn twee vakleerkrachten muziek voor de groepen aanwezig.
Deze vakleerkrachten zorgen voor een gevarieerd aanbod aan muziekonderwijs door alle groepen heen.
Daarbij wordt vanuit een zelf ontworpen leerlijn gewerkt aan onder andere het spelenderwijs ontwikkelen van
een besef van toonhoogte, ritme, vorm, zinsbouw en klankkleur.
Ook wordt veel aandacht besteed aan podiumpresentatie.
De vakdocent is actief betrokken bij de kuilvieringen en alle overige activiteiten waarbij muziek gebruikt wordt,
zoals de musicals, de vieringen en feesten.

Kunst

Op De Oase wordt veel aandacht besteed aan kunstzinnige vorming.
Kunstlessen worden in alle groepen verzorgd door een vakdocent.
Daarbij wordt vaak verbinding gemaakt met andere vakken, zoals expressie, drama en muziek, maar ook met wereldoriëntatie.
Er wordt gebruik gemaakt van TAB, Teaching for Artistic Behavior.