Het team van De Oase 'management' bestaat in schooljaar 2019-2020 uit de volgende medewerkers:

              
Femy Verspaandonk Laura Rozendaal Adam Altena

intern begeleider locatieleidster (adjunct-direceur) directeur